Termòmetre Lingüístic I Marc d'Ensenyament de Llengües Vives

Arxiu mensual: novembre 2017

Grup de treball Descriptors de l’Escola Plurilingüe

 

Acreditació 30 hores pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

 

 

DESTINATARIS:  Equips directius de centres d’Educació Infantil i Primària, coordinadors lingüístics i docents que participen en el procés de construcció del projecte plurilingüe de centre.

 

NOMBRE D’INSCRITS: Es poden inscriure entre dues i cinc persones per centre educatiu.

 

OBJECTIUS:

  • Conèixer un instrument per a l’autoavaluació del nivell de desenvolupament del projecte plurilingüe de centre.
  • Reflexionar sobre els indicadors d’un ensenyament plurilingüe efectiu.
  • Debatre i decidir quan una escola pot ser considerada plurilingüe segons indicadors d’evidència i baremació homologada.
  • Realitzar una autoavaluació de centre que podrà ser contrastada externament.
  • Contribuir a millora de la pròpia pràctica a partir de l’experiència compartida.
  • Proporcionar recursos per a la millora de la didàctica del plurilingüisme.
  • Obtenir una certificació de membre participant en la xarxa d’innovació  FEM L’ESCOLA PLURILINGÜE de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

DESENVOLUPAMENT DEL GRUP DE TREBALL:

El grup de treball estarà format per equips docents d’escoles de tots els Serveis Territorials de Catalunya. Es distribuiran en xarxes territorials formades per 10 o 15 escoles de proximitat.

Consisitirà en 4 sessions internes de centre, 2 sessions de xarxa al CRP de proximitat i 1 jornada d’intercanvi d’experiències a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.

Xarxes territorials: Vallès Occidental, Girona, Lleida, Barcelona, Tarragona, Vall d’Aran 

Xarxa Institucional: Vedrunes.

DATES DE LES SESSIONS DE XARXA SEGONS TERRITORI

DESCARREGUEU-VOS EL PROGRAMA EN FORMAT PDF

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA A TRAVÉS D’AQUEST APLICATIU.

Inscripció oberta.

Grup de treball organitzat per:

 

 

Amb conveni col·laboratiu amb:

 

 

Edició per mecenatge científic a càrrec de:

 

 

 

 

Amb la col·laboració de:

 

 

 

 

 

 


Grup de Treball El Termòmetre Lingüístic i l’observació de l’expressió oral

EL TERMÒMETRE LINGÜÍSTIC I L’OBSERVACIÓ DE L’EXPRESSIÓ ORAL

 

 

 

 

 

 

Grup de treball format per 100 escoles a Catalunya distribuides en 7 xarxes territorials i una xarxa institucional.

Xarxes territorials:

Berguedà, Vallès Occidental, Girona, Lleida, Barcelona, Tarragona, Vall d’Aran.

Xarxa institucional: Vedrunes

 

Acreditació 30 hores pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

 

 

DESTINATARIS: Docents d’Educació Infantil i Cicle Inicial d’EP que apliquen el Termòmetre Lingüístic
o que participen en el procés d’anàlisi dels resultats, en la reflexió sobre de la didàctica de l’oralitat i
l’avaluació de la mateixa.

 

NOMBRE D’INSCRITS: Es poden inscriure entre dues i cinc persones per centre educatiu.

 

OBJECTIUS:
Acompanyar els equips docents en el passi de les proves, l’anàlisi dels resultats i el procés de reflexió
col·legiat.
Aprofundir en l’observació i l’anàlisi de l’expressió oral espontània dels infants.
Contribuir a millora de la pròpia pràctica a partir de l’experiència compartida.
Proporcionar recursos per a la millora de didàctiques de l’oralitat.

 

DESENVOLUPAMENT DEL GRUP DE TREBALL:
El grup de treball estarà format per docents d’escoles de tots els Serveis Territorials de Catalunya. Es
distribuiran en xarxes territorials formades per 10 o 15 escoles de proximitat.
Consisitirà en: 

  • 4 sessions internes de centre conduïdes pel propi equip ,
  • 2 sessions de xarxa al CRP de proximitat conduïdes per ponents i formadors/es segons xarxa:  Montserrat Dulcet, Elisabeth Dulcet, Enriqueta Garriga, Miquela Sastre, Carme Rider, Carme Moncasí, mestres de les escoles de referència.
  • 1 jornada d’intercanvi d’experiències a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

DATES DE LES SESSIONS TERRITORIALS

DESCARREGUEU-VOS EL PROGRAMA EN FORMAT PDF.

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA A TRAVÉS D’AQUEST APLICATIU

Inscripció oberta

Inici de les sessions: gener 2018.

Organitzat per:

 

 

Amb conveni col·laboratiu amb:

 

 

 

Edició per conveni de mecenatge científic:

 

 

 

 

Amb la col·laboració de:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·labora en formació: