Termòmetre Lingüístic I Marc d'Ensenyament de Llengües Vives

2018-2019

Fem l’escola plurilingüe

 

 

 

 

 

 

 

Sessions de treball de xarxes territorials a Catalunya

 

GRUP DE TREBALL EL TERMÒMETRE LINGÜÍSTIC I L’OBSERVACIÓ DE L’ORALITAT

Reemprenem la feina de l’observació i avaluació de l’oralitat.

Seguirem avançant en la didàctica de l’oralitat amb  el triangle:
AVALUACIÓ/ OBSERVACIÓ/ INTERACCIÓ

Això vol dir:

L’avaluació de l’oralitat integrada en l’activitat habitual d’aula a partir observació de la producció oral de l’infant i els procediments metodològics d’interacció docent que mai no poden quedar desvinculats de l’observació. Així mateix, hem pogut constatar la importància dels instruments pedagògics que ens permeten establir paràmetres de desenvolupament i objectivar la producció de l’infant.

ENGUANY,  la formació seguirà tenint una acreditació de 30 hores de formació permanent per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i quedarà estructurada en:

-Dues sessions de xarxa territorial presencials al CRP territorial. Veure calendari segons territori.
-Una  jornada d’intercanvi d’experiències dissabte dia 11 de maig de 10:00h a 14:00h.
– Quatre sessions internes d’escola per a la posada en comú de les observacions, l’avaluació i presa de decisions per a la millora.

Durant la primera sessió presencial es realitzarà un taller pràctic per al disseny d’activitats amb les làmines. Les propostes sorgides de totes les  xarxes territorials, quedaran penjades on-line, a mode de repositori i a l’abast de totes les escoles. També s’explorarà el ventall de procediments metodològics docents que afavoreixen la interacció verbal de qualitat i quin és el rol del mestre en aquesta situació comunicativa.

Cal formalitzar la inscripció a través d’aquest aplicatiu. Es poden inscriure totes aquelles mestres i/o professionals de l’escola que estiguin implicades en el procés d’aplicació del TL, en l’observació i impuls de l’oralitat i en el procés de reflexió i presa de decisions per a la millora.
https://www.iec.Formulari inscripció Termòmetre Lingüístic i observació de l’oralitat. asp

 

 

GRUP DE TREBALL ELS DESCRIPTORS DE L’ESCOLA PLURILINGÜE I L’AUTOAVALUACIÓ DE CENTRE

Reemprenem la feina de reflexió per a la construcció d’un projecte de centre plurilingüe.

Enguany seguirem avançant en l’autoavaluació de centre/anàlisi de les dades/ presa de decisions/ posada en comú de recursos materials, didàctics, metodològics, formatius i organitzatius.

Això vol dir:
El curs passat vam iniciar un procés d’autoavaluació de centre amb l’Escala de Descriptors de l’Escola Plurilingüe que us va permetre el debat intern de centre i la presa de decisions.
Enguany estructurarem la formació de la següent manera:

-1a sessió presencial: Posada en comú de les decisions preses o projectades, comprovant  si aquestes són coherents amb els principis del Marc d’Ensenyament de Llengües Vives.
-2a sessió: presencial: Posada en comú de recursos materials, didàctics, metodològics formatius  i organitzatius per a la construcció del projecte plurilingüe de centre.
Els recursos que aportin les diferents xarxes territorials i institucionals de treball seran compartits en un repositori on-line a l’abast de tothom.

Cal formalitzar la inscripció a través d’aquest aplicatiu. Es poden inscriure els mesmbres de l’equip directiu, els/les coordinadors LIC i tots aquells/es mestres i/o professionals de l’escola implicats en la presa de decisions per a la construcció del projecte plurilingüe.
https://www.iec.cat/jornades/descriptors2018.asp


 Programa de recerca impulsat per:
 Amb conveni col·laboratiu amb:

 Materials editats amb conveni de mecenatge científic per:

 Amb la col·laboració de:

 
 

CALENDARI DE LES SESSIONS

Xarxa territorial Berguedà:

Dates: 19 de novembre 2018 – 3 de juny 2019

Hora: de 17:30h a 19:30h

Lloc: CRP Berga. Plaça dels Països Catalans, 4 1r 6a. Berga.

Xarxa territorial Lleida:

Dates: 3 de desembre 2018- 27 de maig 2019

Hora: de 17:30h a 19:30h

Lloc: Avinguda de Pius XII, 4, 25003 Lleida

Xarxa territorial Vall d’Aran:

Dates: 4 de desembre 2018- 28 de maig 2019

Hora: de 17:30h a 19:30h

Lloc: CRP Vielha. Carretera Tunel, 2. 25530  Vielha e Mijaran

Xarxa territorial Vallès Occidental:

Dates: 14 de gener 2019 – 20 de maig 2019

Hora: de 17:30h a 19:30h

Lloc: CRP Sabadell. Carrer Mare de les Aigües, 36, 08206 Sabadell.

Xarxa territorial Tarragona:

Dates: 15 de gener 2019-14 de maig 2019

Hora: de 17:30h a 19:30h.

Lloc: Escola Joan Rebull. Av. de L’Onze de Setembre, 10, 43203 Reus,

Xarxa territorial Barcelona:

Dates: 17 de gener 2019 -16 de maig 2019

Hora: de 17:30h a 19:30h

Lloc: Institut d’Estudis Catalans.Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona

Xarxa territorial Girona:

Dates: 20 de gener 2019-12 de maig 2019.

Hora: de 17:30h a 19:30h.

Lloc: Institut Jaume Vicens Vives. Carrer Isabel la Catòlica, 17, 17004 Girona

Sessions de treball xarxa institucional Vedrunes

Dates: 6 de setembre 2018-16 d’octubre 2018- 17 de gener 2019

Hora: de 10:00h a 16:00h.

Lloc: C/ Torras i Bages, 9, 1r. -08500 VIC.

Jornada d’intercanvi d’experiències FEM L’ESCOLA PLURILINGÜE:
Data: 11 de maig 2019.

Hora: de 10:00h a 14:00h.

Lloc: Institut d’Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona

Sessió plenària equip de recerca
Data: 3 de juliol 2019.

Hora: de 10:00h a 14:00h

Lloc: Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona

Col·labora en formació: